İnsan Kaynakları Politikası

En&tu Grup İK politikası ve uygulamaları; şirketin ve markaların iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek organizasyonel yetkinlik ve beceri setlerini oluşturmaya yönelik olarak tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

En&tu Grup İnsan Kaynakları vizyonu; stratejik hedeflere odaklanan, ölçülebilir sistemler kurarak motivasyonu sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, inovatif örgüt iklimini destekleyerek, çalışanların, potansiyel performanslarını ortaya çıkaran, yasalara saygılı, sektörünün tercih edilir lider firması olmaktır.

Günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarının gelişimi, odaklanılan en önemli konular arasındadır. İnsan Kaynakları stratejisi gereği süreçlerin değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır. Süreçlerini geliştirirken aşağıdaki değerlerin rehberliğinde gerçekleştirmektedir.

 

Entu Grup çalışanları olarak;

• İşimizi çok severiz.

• Birlikten doğan güce inanırız.

• Güvenirliliğin gücümüze güç kattığını biliriz.

• Yenilikçi ve üreticiyiz.

• İnsanlığa toplam fayda, her işimizde önceliklidir.

• Tüm hizmetlerimizde sürdürülebilir yüksek kalite için çalışırız.

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel seçme süreçlerimiz;

• Başvuru

• İnceleme

• Mülakat

• Referans araştırması

• Değerlendirme

• İş teklifi

İş Başvuru formumuzu doldurarak CV bankamıza kaydınızı bırakın. Bizimle çalışma fırsatı yakalayın.